e Dersler | Çorum Gündoğdu Sürücü Kursu

Trafik Adabı

Bir topluluktaki ya da ülkedeki insanların trafik içinde hem kendilerine ve hem de birbirlerine karşı davranış şekilleridir.

Trafik Adabı